Het Arcade Ensemble

Originele invalshoeken

Een concert van het Arcade Ensemble is meer dan een muzikale uitvoering. Samen met haar publiek zoekt het ensemble naar de betekenis van de muziek. Welke invloed heeft de muziek op de luisteraar, welke emoties komen hierbij tot leven? Elk concert wordt ingeleid met een toelichting op de componist en de compositie. Welke gedachten liggen eraan ten grondslag en hoe past de muziek in deze tijd?

Het orkest kiest niet voor een standaardprogramma, maar voor uitvoeringen met een originele invalshoek. Muziek waarbij tijds- en landsgrenzen worden overschreden. Naast Barok komt ook de klassiek en vroeg-romantische tijd aan bod. Gefascineerd door de grote diversiteit van het klassieke repertoire zet het ensemble verscheidene stijlen naast elkaar en laat hen met elkaar in dialoog gaan.

Publiek dicht bij musici

De concerten van het Arcade Ensemble vinden plaats in een intieme sfeer. Als luisteraar komt u letterlijk en figuurlijk dicht bij de musici. Voor, tijdens en na de uitvoering. De concerten kunnen plaatsvinden in een klassieke concertzaal, maar ook in een poptempel, kantoor, museum of bij u thuis!

Universele behoefte aan muziek

Het Arcade Ensemble gelooft in de universele behoefte aan muziek. Het muziekgezelschap ontvangt geen overheidssubsidie, maar werkt samen met bedrijven en andere investeerders die haar visie op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod onderschrijven. Artistieke kwaliteit gaat bij het orkest naadloos samen met een zakelijke aanpak.

Stichting Aracade Ensemble beoogt ook om (op de langere termijn) een zichtbare rol te spelen op het gebied van de kunstensector: het stimuleren van discussies over cultuur en samenleving, en het overdragen van kennis middels een op te richten Arcade Academy zijn een tweetal gebieden waar de stichting concrete ideëen over ontwikkelt!