Podium voor Arcade Ensemble

Datum: 13 augustus 2012 door Admin

De Grote Kerk Naarden biedt het Arcade Ensemble dit jaar de unieke gelegeheid om zich te presenteren aan het Nederlandse publiek. Met een serie van vijf concerten in de kerk krijgt het ensemble de beschikking over een bijzonder en historisch podium.

De Grote of Sint-Vituskerk is een laatgotische kruisbasiliek in de vesting van de Noord-Hollandse stad Naarden. Het oudste gedeelte van de kerk is de toren, een overblijfsel van een voorloper van de huidige kerk, die tussen 1380 en 1440 werd gebouwd. De huidige kruisbasiliek met kooromgang en opvallend lage dwarsbeuken was het resultaat van een uitbreiding tussen 1455 en 1518, een periode waarin de kerk tweemaal (1468 en 1481) werd verwoest door brand.

De zijbeuken hebben stenen gewelven, maar het middenschip is gedekt door een eikenhouten tongewelf, dat tussen 1510 en 1518 is beschilderd met Bijbelse voorstellingen: aan de noordzijde nieuwtestamentische en aan de zuidzijde corresponderende oudtestamentische. In de apsis is het Laatste Oordeel afgebeeld.

Uit de tijd voor de Reformatie dateert ook het eikenhouten koorhek (1531) met renaissancesnijwerk.
De Grote Kerk had tot 1862 een laatgotisch orgel, waarvan na de sloop alleen houten panelen bewaard zijn gebleven, die zich thans in het Rijksmuseum bevinden. Bätz-Witte bouwde in 1862 het huidige orgel. Het koororgel dateert uit 1937 en is door Flentrop gebouwd.

De kerk is in beheer bij de Stichting Grote Kerk Naarden en wordt gebruikt voor de eredienst van de Protestantse Gemeente Naarden. Daarnaast vinden er evenementen en concerten plaats: De kerk geniet vooral bekendheid dankzij de jaarlijkse uitvoering van Bachs Matthäus-Passion door de Nederlandse Bachvereniging op Goede Vrijdag.

Klik hier voor meer informatie over de Grote Kerk Naarden.